Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Trebišov » turistika » miesto

Miesto, okres Trebišov

Miesto v okres Trebišov

V okres Trebišov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trebišov:, 1 z 17

Zápotockého, Malý Rakytovec, Michalany, Véč, Fodorova hať, Beržeň, Kováčovo, Farský les, Mikše, Pod kopcom, Široké, Vrchné nížiny, Dolné Kamenčie, Pri Roňve, Úzke, Malé káty, Dolné nížiny, Lúčne pole, Horné lúky, Povrazy, Medzi tajbou, Dolné lúky, Pod Čeriakom, Kopanisko, Chrasť, Kolesárka, Nad úžľabinou, Potôčky, Za močiarom, Osikový háj, Zajgov, Čonkán, Horné lúky, Ortáš, Kapaný járok, Hrun, Kutovisko, Za Novou Roňvou, Medzi jarkami, Veľké pole, Nižné zachrasťovo, Les, Nános, Omláš, Za zahradami, Kopček, Krúžik, Nános, Krupov dvor, Horné lúky, Kozia hora, Kažitov, Za vodu, Jesenovec, Vyšné zachrasťovo, Na zadnych katastroch, Repianky, Krátke, Dielničky, Hôrne hôrky

Miesto, okres Trebišov:, 2 z 17

Kropa, Pastierske, Šandorovo, Za sopotom, Konopianky, Úzke, Dolný lán, Sklady, Manov dvorec, Štrkové, Stredný hon, Konopianky, Horné Lúky, Siroke, Kamenná hora, Čarnov, Roňva, Pšeničný hrb, Gazdovské lúky, Dolná lúka, Liky, Diely, Tably, Chránené vinice, Záružie, Horové, Congov, Lúčky, Stredný les, Kamenčovate, Veterné piesky, Riedke, Na požiarisku, Pod krivicou, Vnútorný les, Tov, Veľká čistina, Krivica, Rovinky, Veľka tabla, Červený dvor, Lúky, Gejzov majer, Tablová sihoť, Hony, Za mostom, Remíz, Piesčiny, Bažantnica, Dielnica, Nové konce, Pri potôčku, Obecný trávnik, Na majeri, Sokolov, Veľký les, Nižný Torkoš, Piesčiny, Husák, Pri studni

Miesto, okres Trebišov:, 3 z 17

Trebišovské, Medzi jarkami, Dubina, Čierna studňa, Piesky, Záhumienky, Hôrka, Koltaj, Harangoš, Za vodou, Hať, Dubiky, Pod Jesenovcom, Sedlo, Konopianky, Hrabiny, Stredný klin, Košariská, Pastovník, Dlhé lúky, Hôrky, Bocianovce, Pod majerom, Smriečky, Pri brezinskej ceste, Vyšné Nemecké, Konopianky, Vyšný Torkoš, Zadné zahumienky, Malá Roňava, Dubina, Viničky, Komárovské, Konopnice, Torkoš, Horné záhumnie, Hájik, Pod šibeničkami, Na doline, Komárov, Dolné záhumnie, Hora, Polianka, Pod hôrkou, Pustina, Koncové, Klíčovce, Hamre, Na hrune, Záhradky, Farmovo, Brezina, Dubina, Medzikorytie, Kratiny, Dlhé, Za hradoviskom, Dolné lúky, Vinice, Na Bačku

Miesto, okres Trebišov:, 4 z 17

Potôčik, Pažica, Rybník, Hákové jazero, Biely piesok, Kamenná, Za hradoviskom, Dubíky, Trakanský klin, Pastvisko, Bešanský les, Mihanta, Tarnok, Mitračská studňa, Čičarovský les, Kráľov klín, Kamenčatá, Berek, Číža, Na lazoch, Dielce, Vrbiny, Gangov, Hrunky, Dlžiny, Ostrá hora, Dlžiny, Jazerá, Za stavom, Široké lúky, Nová pastva, Suchotok, Dlžina, Kamenná stráň, Ortáše, Veľké pole, Kráľová hôrka, Dlhé, Horný pasienok, Pod ovosníkom, Gatraviky, Lazčíky, Suchý potok, Hrnčiarka, Kapustianky, Horný les, Mitračska studňa, Konopianky, Piesčiny, Slatiny, Viničky, Čerepáreň, Kokindavky, Líščia diera, Panské lesy, Popovo, Pasienkové, Ortáš, Pod Kašínom, Bašta

Miesto, okres Trebišov:, 5 z 17

Madzidraždie, Horné lúky, Pod ovosniskom, Lúky, Kolovo, Radzimovo, Víťaz, Pastviska, Klin, Kašín, Košariská, Stredné, Veľký les, Mandľovka, Zamborovka, Tably, Za bačovňou, Pasienky, Plošňa, Kokindovky, Lazárka, Panský les, Ružové, Záhumnie, Les, Lazčiky, Zverník, Kuchársky chliev, Pod uhliskom, Čatorňa, Pasiankové, Pod Čatorňou, Urbárske záhrady, Prútie, Div z hrada, Dubiky, Veľké lúky, Topoľové, Predná rafajka, Partoky, Mazarov kút, Pacisky predné, Kýpeť, Predná sakalka, Malá Kamenná, Hradisko, Vŕšky, Pacisky zadné, Egrešské lúky, Kúty, Babia hora, Pacisky stredné, Valy, Pasienky, Čorba, Paliny, Hrabová studňa, Breziny, Buród, Marasa

Miesto, okres Trebišov:, 6 z 17

Remete, Za záhradami, Briežce, Šípošov vrch, Stará, Kukuričanky, Čene, Spálenište, Tarnok, Nižný močiar, Urbárske, Peterfijka, Za záhradou, Trnie, Tátoš, Lužná, Kolónia, Pri Čongove, Vresovište, Horná lúka, Farské jazero, Široká, Pod dubami, Hlinky, Jurajov klin, Pod kamennou horou, Chrbát Tisy, Zámocké, Goronda, Hrachovište, Široké, Druhá stráň, Matejova pusta, Biela hlina, Benčík, Povrazy, Za vodou, Vitrikov piesok, Filipov piesok, Živý piesok, Križanovce, Nižné pláne, Kratiny, Riedke, Krátke, Revúce, Nový lom, Povrazy, Lesíky, Konopianky, Ortáš, Dolné záhumienky, Mŕtve riečište Laborca, Pri jazere, Gombodáš, Dupalisko, Jahodník, Pod Nemeckým, Planina, Dubník

Miesto, okres Trebišov:, 7 z 17

Rybník, Pastvisko, Krátke povrazy, Oriešky, Rohoždie, Vyšné pláne, Trombulky, Horné záhumienky, Soliská, Za mlynom, Stratené grúniky, Kinčeš, Chmelnice, Pod záhrady, Šemjanský sad, Andrašiovo, Krížovce, Výhľady, Čonkáš, Gaz, Šemjanský rad, Feliarovo, Feliarov, Hunkovské, Zadné vinice, Orechovo, Kopec, Falatky, Vinice, Katastre, Lužná húština, Za sadkom, Viničné pivnice, Výhon, Viničné, Zlatné, Húsenské lúky, Klin, Hrnčiarka, Konťoška, Mravenisko, Dúbravky, Sihoť, Briežky, Mlynky, Stredné pole, Mokriny, Horná lúka, Trsovisko, Verestvin, Pod Fiľovo, Veľká lúka, Skalky, Košariska, Povrazy, Dolný les, Úľový klin, Vyšný šíp, Široké, Pod cestou

Miesto, okres Trebišov:, 8 z 17

Viničky, Dlhé, Za stanicou, Lúky, Chotár, Záhrady, Sekáčová, Vrch Šimoni, Domik, Pastvisko, Moľva hercecká, Horné kliny, Záhumnia, Hrisk, Predné diely, Mlýnský rad, Slank, Hečka, Pod Tubujkou, Vinohrady, Bukovina, Gazdovské, Čierne pole, Horné podzáhradie, Horné sady, Krásna Hanča, Dolné sady, Blatá na Vinckovom, Líščie diery, Hájik, Soľanka, Biela hlina, Povrázky, Pri moste, Číky, Vičina, Pošov vrch, Prostredné, N ves, Lúky pri Hati, Z hrady, Malý les, Makoviská, Predné, Jazva, Studenec, Kamenčíky, Lada, Kostolné, Veľký les, Dlhé tŕnie, Kotlinka, Panský les, Čierne, Husenské lúky, Moľva, Mlyniskové, Pod rokytcom, Palenisko, Hrun

Miesto, okres Trebišov:, 9 z 17

Viničie, Od Kravan, Teplá stráň, Veľké pole, Pasienok, Cintorínsky piesok, Lanča, Za fabrikou, Okolo malého jazera, Nižné hony, Lúčnica, Pastvisko, Mlynárka, Bujačia lúka, Ortáše, Chodník, Za Beniovcom, Vyšnianske stredné pole, Nižné lúky, Krajské piesky, Kobyla, Čierne, Kľukaté, Nižnianské horné pole, Hruškový rad, Pod richtárkou, Lieskové, Pod lesíkom, Semerkino, Hrunky, Baba, Dľžiny pod záhradami, Za Tardikou, Gejza, Kopečky, Dolné Lúky, Lukovo, Okruhlá, Sady, Kašvár, Konopisko, Bakošová lúčka, Kráľovka, Pieskovisko, Ornice, Kýpeť, Bocianovo, Basi, Pri Ondave, Na lúkach pri Ondave, Čongov, Medzi krčie, Pod Hečkou, Medové, Húšťava, Prudky piesok, Lieskové dľžiny, Koháň, Okrúhle, Topoľné

Miesto, okres Trebišov:, 10 z 17

Povrazy, Kapitánka, Hŕbok, Mekčice, Olšina, Vyšnianske horné pole, Pod mestskou cestou, Kopaniny, Podrhradie, Zadné diely, Stadľa, Pasienky, Močiar, Konča dediny, Tobolka, Čistá, Dupalisko, Nižnianske dolné pole, Pri Roňave, Julius, Lastovičie, Nad teheľnou, Piesočné konopiská, Dlžiny, Okrúhla, Barkociho prieloh, Pri židovskom cintoríne, Hať, Tobujka, Horné gazdovské, Hitlingati, Nižnianske stredné pole, Veľký piesok, Člnok, Hradová, Líščina, Pleskáč, Čapliny, Sitník, Košariská, Jarkovo, Andrejka, Dolná Pláň, Dianeška, Maly uhor, Svinský chrbát, Nová Koronč, Dolná lúka, Lesík, Mladý les, Čeriaky, Vyšnianske dolné pole, Veľké lúky, Voňavé, Éger, Čiža, Lán, Mihantovo, Kobylin chrbát, Tardika

Miesto, okres Trebišov:, 11 z 17

Vinice, Mastičkár, Krátky výhon, Hlinky, Most, Petrfička, Široké lúky, Pod Petrovým jarkom, Solisko, Veľké hruny, Lieskové, Lazčiky, Pri lese, Východisko, Vrbovec, Krivé pasienky, Výstupy, Malé jazerné, Ozvena, Hrubý les, Tabla, Manča, Veľké, Pod Cádou, Popovské, Močidlá, Pod Táborom, Medzi ramenami, Dolina, Prosové strnisko, Vrbárske, Siláš hora, Záhumnie, Čortoš, Kopanice, Balambír, Višňové, Planý piesok, Malý Bodrog, Za kopaným jarkom, Nižný les, Horný les, Vyšné záhumnie, Hrúnok, Záhumnie, Slivnické, Pod záhradami, Pištove blatá, Stredné pole, Kostolík, Kúpele Hatfa, Šafárová lúka, Horné pole, Nábrežné, Roňava, Skalka, Normakayové blatá, Vinice, Hradze, Dlhé Pole

Miesto, okres Trebišov:, 12 z 17

Dlhý kopec, Ortáš, Hať, Hony, Pohanský klin, Pod šibeňou, Pláň, Urbárske Pasienky, Dlhé, Úval, Pri železnici, Briežok, Apátsky piesok, Vápenné, Povrázky, Medzi lesami, Černov, Veľké jazerné, Na plazoch, Vrch Beger, Horná pláň, Veľká Karčava, Konopnisko, Majerské, Vybraňky, Dolné pole, Šíravy, Pod Baňou, Pustý piesok, Stará Koronč, Pod kroviská, Lúky, Krvavé, Povrazy, Pod horou a Harča, Veľké povrazy, Trisce, Konce, Kaminča, Pasienky, Vyšný les, Široké, Chmeľnica, Mikoveď, Chotárka, Rákoš, Hradištská Moľva, Molnárove, Nižné lúky, Za jazerom, Hladné, Pod záhradie, Bánovce, Novoveské pole, Dlhé lúky, Silaš, Dielce, Stačovco, Richtárka, Hrdličie

Miesto, okres Trebišov:, 13 z 17

Polianky, Gomboš, Malý les, Vyšný mlyn, Dolné Povrazy, Viničný piesok, Župka, Malé hruny, Šibeničky, Zádiel, Dolné povrazy, Orechové, U Guľaša, Pažite, Viničné piesky, Veľké osudie, Kamenica, Urbárske, Na hrune, Brezčík, Molárovo, Hruštiny, Hečka, Skaliny, Na plytčinách, Donát, U žeriavov, Konopiská, Vápenné vinice, Veľké pole, Za jazerom, Medzimedzie, Šomoš, Podhorie, Dlhá Moľva, Jarčiská, Chodníky, Hladný, Záhumnia, Horné Povrazy, Patayove blatá, Kochanovce, Pastvisko, Poľana, Malé pole, Dolný Briežok, Rakytie, Olšiny, Pod povrazmi, Roňava, Veľká Moľva, Malý Laz, Kopronec, Jarková, Dolný les, Geršeny, Nábrežné, Jazerné, Palková, Plevelné

Miesto, okres Trebišov:, 14 z 17

Napájadlá, Vnútorné, Dolné gazdovské, Hrachoviská, Nad cestou, Dringáč, Kýpeť, Úpust, Veľké lúky, Nižné korcové, Uhlisko, Smrečany, Pod Hradskou, Panský diel, Táborisko, Podlesné lúky, Papák, Ďakorovo, Čerhovské, Baňa, Harmatove blatá, Geciove, Zvonárky, Lipiny, Krátke povrazy, Klčovníky, Dolné pláne, Rakovčík, Polovice, Horná Moľva, Veľký Ortáš, Prvá Stredná hora, Široké pod lesom, Banské, Mlynský breh, Druhá Stredná hora, Horná moľva, Pastvisko, Kôpky, Za vodou, Čierny les, Veľký nános, Senisko, Zajačí skok, Orechovec, Cejkovská cesta, Andrášiho, Krúžiky, Lán Gobé, Veľký klin, Dlhé, Šáchorie, Konopianky, Malý Kazimír, Malakovské, Západný bok, Klín, Podkovy, Dehenešová, Pažiť

Miesto, okres Trebišov:, 15 z 17

Dolné záhumnie, Veľká hora, Pod záhradami, Močidielko, Čierne podzáhradie, Pri lesíku, Pri studničke, Veľké hony, Slanské, Majstrovské, Na spoločnom, Popova lúka, Záhumnie, potok Godoň, Plebanské, Pri KLine, Pastvisko, Albertkino, Veľký kopec, Hatfa, Rúbanisko, Studnice, Prišnice, Vyšné lúky, Horné pláne, Medzi kopcami, Tušický majer, Pod Trnavou, Malý laz, Pláne od Sečoviec, Stašov, Švarcové, Pod Kopcom, Pri tehelni, Vajhov, Zadné lúky, Pri obrázku, Karaské jazero, Široké pri lúkach, Kucanský bok, Dolné pod traťou, Mŕtve ričište Ondavy, Hôrky, Dolné úzke, Pasienky, Pusté vinice, Povrazy, Nová záhrada, Povrazy, Rosný vŕšok, Na lúkach, Lučné, Lúky, Žľaby, Dolná lúka, Predná lúka, Zavašovo, Za kopcom, Konopiská, Vambergove

Miesto, okres Trebišov:, 16 z 17

Stavík, Lazy, Hlboká, Gombík, Včelín, Holica, Tabuľa, Nános, Čelo, Grúnik, Kút, Z vory, Malý hon, Spodné ílky, Jarkové, Medzi Jarkami, Šestáky, Mlynský lán, Hnedé jaruky, Trnavy, Dlhé lány, Malé pole, Vybránky, Horné pod traťou, Zadné ílky, Mrtvé riečište Latorice, Kurucské, Pod cestou, Čierny lán, Bradlisko, Podhorie, Terebľa, Diel, Veľké zeme, Konopný výmoľ, Lazy, Veľatský les, Stredné hony, Päťdesiatročná úvrať, Pri hradskej, Veľké lúky, Vyše hradskej, Nad mestskou cestou, Korcové, Dolný les, Moľvy, Sady, Hektáre, Pri bani, Ortáše, Mária dvor, Kapitánska, Pod lúkami, Horné Lúky, Janková, Saniho lúka, Pribelove, Urbárske pastvisko, Roztoky, Dolný pole

Miesto, okres Trebišov:, 17 z 17

Roňava, Halam, Hriadky, Zadné lúky, Breziny, Rameno, Klinky, Olšavka, Pod dubníkmi, Sirotské, Vyšné záhumnie, Záhumnie, Líščie diery, Za krčmou, Pastvisko, Pod z hradami, Lieština, potok Sirník, Čopánovo pastvisko, Hrazda, Nová päťdesiatročná úvrať, Povrazy pri studni, Lesné lúky, Roháče, Veľká lúka, Boťanské, Vasiľova studňa, Baranovec, Žarjová, Hrun, Konopiská, Füzešeriho, Horné lúky, Jazvečie, Starý zámok, Veľký les, Pod zeteňským brodom, Hôrka, Hrachovisko, Habeš

miesto inde

Trebišov (64x), Sečovce (58x), Boťany (56x), Leles (48x), Bačkov (44x), Parchovany (43x), Tŕňa (38x), Ladmovce (37x), Hraň (36x), Lastovce (36x), Zemplín (34x), Veľké Ozorovce (33x), Malá Tŕňa (31x), Čeľovce, okres TV (31x), Streda nad Bodrogom (31x), Slivník (30x), Viničky (29x), Biel (29x), Veľká Tŕňa (29x), Slovenské Nové Mesto (28x), Kuzmice, okres TV (28x), Poľany (28x), Čerhov (27x), Veľaty (27x), Malé Ozorovce (27x), Malý Horeš (27x), Plechotice (27x), Bačka (26x), Zemplínske Hradište (25x), Brezina (24x)
miesto v Trebišov
miesto v Sečovce
miesto v Boťany

Podobné, okres Trebišov:

1528x turistika, 1315x miesto, 44x orientačný bod, 32x strom, 24x turistické informácie, 22x prístrešok, altánok, 19x ohnisko, 19x poľovnícky posed, 15x miesto na piknik, 12x chranený strom, 10x atrakcia, 9x orientačná mapa, 7x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trebišov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trebisov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.