Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Trebišov » turistika » miesto

Miesto, okres Trebišov

Miesto v okres Trebišov

V okres Trebišov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trebišov:, 1 z 17

Zápotockého, Malý Rakytovec, Michalany, Véč, Fodorova hať, Kováčovo, Beržeň, Mikše, Farský les, Dolné Kamenčie, Dolné nížiny, Úzke, Pri Roňve, Široké, Vrchné nížiny, Malé káty, Pod kopcom, Horné lúky, Krupov dvor, Štrkové, Horné lúky, Za sopotom, Pod krivicou, Za močiarom, Repianky, Krúžik, Dolné lúky, Zajgov, Pod Čeriakom, Horné Lúky, Konopianky, Ortáš, Kopček, Stredný les, Hôrne hôrky, Čonkán, Za zahradami, Kropa, Stredný hon, Les, Kažitov, Kapaný járok, Pšeničný hrb, Krátke, Omláš, Chrasť, Šandorovo, Konopianky, Hrun, Potôčky, Na zadnych katastroch, Za Novou Roňvou, Stredný klin, Kamenčovate, Roňva, Krivica, Gazdovské lúky, Tably, Lúčky, Congov

Miesto, okres Trebišov:, 2 z 17

Čarnov, Za vodu, Kolesárka, Manov dvorec, Vnútorný les, Liky, Veľký les, Siroke, Veľká čistina, Bažantnica, Konopianky, Pastierske, Nános, Hrabiny, Veľka tabla, Dubina, Nános, Pastovník, Za mostom, Veľké pole, Lúky, Husák, Hať, Tov, Dubiky, Hora, Sklady, Remíz, Jesenovec, Hony, Povrazy, Nad úžľabinou, Rovinky, Osikový háj, Bocianovce, Dielničky, Sokolov, Na majeri, Nižné zachrasťovo, Úzke, Vyšné zachrasťovo, Medzi tajbou, Horné lúky, Medzi jarkami, Kutovisko, Červený dvor, Konopnice, Dolný lán, Medzi jarkami, Hôrka, Kopanisko, Lúčne pole, Dielnica, Trebišovské, Kozia hora, Hájik, Koncové, Riedke, Zadné zahumienky, Diely

Miesto, okres Trebišov:, 3 z 17

Na doline, Na požiarisku, Chránené vinice, Horové, Dolná lúka, Dubina, Konopianky, Polianka, Vyšné Nemecké, Pustina, Pod majerom, Komárov, Kratiny, Dolné záhumnie, Veterné piesky, Brezina, Komárovské, Na hrune, Klíčovce, Záružie, Kamenná hora, Viničky, Horné záhumnie, Hamre, Piesčiny, Tablová sihoť, Sedlo, Pri potôčku, Kamenná, Piesky, Pastvisko, Za vodou, Pod Jesenovcom, Gejzov majer, Dlhé, Pri studni, Dolné lúky, Potôčik, Nižný Torkoš, Dlhé lúky, Záhumienky, Koltaj, Obecný trávnik, Dubíky, Harangoš, Piesčiny, Košariská, Vinice, Čierna studňa, Nové konce, Záhradky, Vyšný Torkoš, Panský les, Kráľová hôrka, Veľké pole, Kapustianky, Líščia diera, Medzikorytie, Gatraviky, Suchý potok

Miesto, okres Trebišov:, 4 z 17

Panské lesy, Za hradoviskom, Konopianky, Smriečky, Za hradoviskom, Hrnčiarka, Jazerá, Veľký les, Hákové jazero, Dubina, Pod hôrkou, Tarnok, Lazčíky, Ortáše, Biely piesok, Dielce, Kamenčatá, Ostrá hora, Dlhé, Dlžina, Pod šibeničkami, Kamenná stráň, Na lazoch, Torkoš, Pri brezinskej ceste, Hôrky, Suchotok, Gangov, Za stavom, Na Bačku, Farmovo, Číža, Široké lúky, Malá Roňava, Vrbiny, Hrunky, Trakanský klin, Pod ovosníkom, Madzidraždie, Piesčiny, Zverník, Veľké lúky, Kolovo, Bašta, Čičarovský les, Slatiny, Pacisky stredné, Predná sakalka, Kašín, Rybník, Pacisky predné, Horný pasienok, Bešanský les, Kráľov klín, Mitračská studňa, Pažica, Mihanta, Horný les, Pacisky zadné, Nová pastva

Miesto, okres Trebišov:, 5 z 17

Mazarov kút, Tably, Predná rafajka, Dlžiny, Mitračska studňa, Viničky, Dlžiny, Košariská, Berek, Lúky, Briežky, Briežce, Kúty, Lazčiky, Kokindavky, Trombulky, Čerepáreň, Kratiny, Pri Čongove, Víťaz, Peterfijka, Les, Valy, Pod Kašínom, Ortáš, Hradisko, Radzimovo, Pod dubami, Hrnčiarka, Ružové, Buród, Mandľovka, Pasienky, Pod ovosniskom, Breziny, Lazárka, Prútie, Kokindovky, Div z hrada, Klin, Pastviska, Mlynky, Pasienkové, Farské jazero, Povrazy, Kuchársky chliev, Spálenište, Kýpeť, Zámocké, Za bačovňou, Urbárske záhrady, Topoľové, Horné lúky, Stredné, Urbárske, Popovo, Za vodou, Nižný močiar, Horná lúka, Plošňa

Miesto, okres Trebišov:, 6 z 17

Záhumnie, Čorba, Trnie, Zamborovka, Hlinky, Dubiky, Vinohrady, Prostredné, Babia hora, Ortáš, Panský les, Vresovište, Orechovo, Partoky, Egrešské lúky, Pod Čatorňou, Stará, Pod uhliskom, Čatorňa, Hečka, Dolný les, Hrachovište, Druhá stráň, Kolónia, Pasienky, Vŕšky, Pasiankové, Soliská, Malá Kamenná, Vyšný šíp, Viničné pivnice, Pri jazere, Horná lúka, Za záhradou, Vrch Šimoni, Dlhé, Makoviská, Dolné záhumienky, Horné záhumienky, Biela hlina, Šemjanský rad, Benčík, Dupalisko, Lúky pri Hati, Gombodáš, Tátoš, Domik, Falatky, Soľanka, Palenisko, Stratené grúniky, Konťoška, Revúce, Krížovce, Čene, Klin, Povrazy, Hrabová studňa, Planina, Pod kamennou horou

Miesto, okres Trebišov:, 7 z 17

Biela hlina, Šípošov vrch, Široké, Matejova pusta, Studenec, Goronda, Marasa, Viničné, Šemjanský sad, Jurajov klin, Vičina, Chrbát Tisy, Pod cestou, Líščie diery, Teplá stráň, Veľká lúka, Lužná, Chotár, Riedke, Filipov piesok, Jahodník, Široká, Za záhradami, Tarnok, Vitrikov piesok, Chmelnice, Remete, Trsovisko, Zadné vinice, Paliny, Kukuričanky, Živý piesok, Číky, Veľký les, Jazva, Lužná húština, Pasienok, Krásna Hanča, Lesík, Úľový klin, Cintorínsky piesok, Podrhradie, Rohoždie, Pošov vrch, Hať, Okolo malého jazera, Sekáčová, Kráľovka, Gazdovské, Lastovičie, Mravenisko, Hrunky, Zlatné, Bukovina, Mokriny, Za sadkom, Dlhé tŕnie, Moľva hercecká, Pastvisko, Konča dediny

Miesto, okres Trebišov:, 8 z 17

Pod Nemeckým, Mlýnský rad, Svinský chrbát, Pod Fiľovo, Piesočné konopiská, Výhľady, Veľký piesok, Lanča, Hunkovské, Lesíky, Kopec, Pohanský klin, Pod Tubujkou, Kýpeť, Slank, Malý les, Pleskáč, Rybník, Za fabrikou, Hájik, Andrašiovo, Nižné pláne, Oriešky, N ves, Vyšné pláne, Mŕtve riečište Laborca, Za mlynom, Prudky piesok, Viničky, Kinčeš, Sihoť, Gaz, Krátke povrazy, Katastre, Hrisk, Horné sady, Bakošová lúčka, Konopianky, Dľžiny pod záhradami, Krátke, Horné podzáhradie, Húsenské lúky, Kľukaté, Stredné pole, Mlyniskové, Maly uhor, Križanovce, Dolné sady, Kobylin chrbát, Výhon, Nový lom, Kobyla, Lada, Feliarov, Pod rokytcom, Veľké lúky, Pastvisko, Feliarovo, Z hrady, Mihantovo

Miesto, okres Trebišov:, 9 z 17

Vinice, Hitlingati, Lieskové dľžiny, Moľva, Blatá na Vinckovom, Skalky, Dúbravky, Verestvin, Viničie, Pod záhrady, Pasienky, Čonkáš, Dubník, Mladý les, Kotlinka, Konopnisko, Predné diely, Ortáše, Čeriaky, Koháň, Apátsky piesok, Výstupy, Pri moste, Olšina, Kopečky, Povrázky, Andrejka, Povrazy, Pod Hečkou, Veľké lúky, Hradze, Nový Majer, Kopaniny, Lúky, Tobujka, Nižnianské horné pole, Horné kliny, Hrubý les, Nižnianske stredné pole, Hruškový rad, Chodník, Dolná lúka, Kostolné, Čierne pole, Košariska, Krátky výhon, Čierne, U žeriavov, Šafárová lúka, Julius, Pasienky, Vyšnianske dolné pole, Pod Cádou, Konopisko, Pri Ondave, Medzi krčie, Pieskovisko, Čapliny, Topoľné, Dolné Lúky

Miesto, okres Trebišov:, 10 z 17

Vyšnianske horné pole, Lieskové, Líščina, Čierne, Dlžiny, Okrúhle, Krajské piesky, Široké, Na plytčinách, Geršeny, Hrun, Gejza, Za stanicou, Pod lesíkom, Nová Koronč, Močiar, Od Kravan, Veľké pole, Člnok, Záhumnia, Pustý piesok, Manča, Planý piesok, Hradová, Sady, Húšťava, Medové, Pod šibeňou, Viničný piesok, Čongov, Urbárske Pasienky, Husenské lúky, Predné, Kamenčíky, Dolná Pláň, Lúčnica, Vyšnianske stredné pole, Nižnianske dolné pole, Prosové strnisko, Ornice, Záhrady, Veľká Karčava, Povrazy, Balambír, Výpusty, Za Tardikou, Napájadlá, Roňava, Normakayové blatá, Éger, Pláň, Hlinky, Černov, Horné pole, Pri židovskom cintoríne, Kašvár, Konopiská, Široké lúky, Horné Povrazy, Most

Miesto, okres Trebišov:, 11 z 17

Nižné lúky, Kopronec, Silaš, Záhumnie, Lieskové, Pri Roňave, Horný les, Nábrežné, Pasienky, Pod Baňou, Pod záhradie, Molárovo, Kostolík, Nad teheľnou, Stredné pole, Nižné hony, Krvavé, Za Beniovcom, Vnútorné, Slivnické, Zádiel, Pod Petrovým jarkom, Gomboš, Malý Bodrog, Majstrovské, Jarkovo, Pod záhradami, Okrúhla, Stadľa, Dolné záhumnie, Dlhá Moľva, Semerkino, Vápenné, Dianeška, Tardika, Dolné pláne, Barkociho prieloh, Kýpeť, Čistá, Hrachoviská, Táborisko, Malý les, Vinice, Horné pláne, Bánovce, Dlhé Pole, Stará Koronč, Horné gazdovské, Hrúnok, Tabla, Úval, Siláš hora, Krivé pasienky, Močidlá, Solisko, Jazerné, Za jazerom, Dolný les, Za krčmou, Úpust

Miesto, okres Trebišov:, 12 z 17

Skaliny, Za jazerom, Pištove blatá, Tobolka, Basi, Pod mestskou cestou, Veľké zeme, Rosný vŕšok, Kapitánka, Košariská, Pod richtárkou, Roňava, Ortáš, Medzi lesami, Veľké povrazy, Čortoš, Hradištská Moľva, Povrazy, Veľká lúka, Pažite, Mlynárka, Kaminča, Bujačia lúka, Hať, Vybraňky, Vinice, Pod povrazmi, Novoveské pole, Dolný Briežok, Veľké, Okruhlá, Medzi ramenami, Molnárove, Pastvisko, Pri železnici, Lúky, Dupalisko, Vyšné záhumnie, Chodníky, Mekčice, Kopanice, Chmeľnica, Na plazoch, Hŕbok, Vápenné vinice, Prišnice, Polianky, Orechové, Baba, Lukovo, Na lúkach pri Ondave, Jarková, Šibeničky, Povrázky, Briežok, Zadné diely, Vrbárske, Líščie diery, Patayove blatá, Saniho lúka

Miesto, okres Trebišov:, 13 z 17

Brezčík, U Guľaša, Urbárske, Kochanovce, Župka, Voňavé, Vrbovec, Dolné pole, Ozvena, Rákoš, Medzimedzie, Čiža, Vrch Beger, Malé hruny, Pod Táborom, Jarčiská, Nižné korcové, Sitník, Dlhé lúky, Bocianovo, Stačovco, Skalka, Mastičkár, Krátke povrazy, Kúpele Hatfa, Palková, Malý Laz, Kamenica, Horná pláň, Pláne od Sečoviec, Lán, Veľká Moľva, Na hrune, Viničné piesky, Vyšný mlyn, Dolné Povrazy, Veľké hruny, Lazy, Višňové, Záhumnie, Baňa, Pusté vinice, Konce, Vyše hradskej, Pod lúkami, Podhorie, Kurucské, Krúžiky, Lieština, Füzešeriho, Panský diel, Lúky, Hruštiny, Veľký kopec, Čierne podzáhradie, Dlhé lány, Šomoš, Žľaby, Stavík, Horná moľva

Miesto, okres Trebišov:, 14 z 17

Prvá Stredná hora, Trnavy, Pod kroviská, Popovské, Rakovčík, Pod horou a Harča, Pod záhradami, Veľké hony, Zajačí skok, Starý zámok, Horné lúky, Šibečný vŕštek, Smrečany, Nižný les, Roháče, Kút, Cejkovská cesta, Mŕtve ričište Ondavy, Pribelove, Hrun, Lazčiky, Čerhovské, Čierny les, Jazvečie, Pri KLine, Tušický majer, Podkovy, Hôrka, Čelo, Harmatove blatá, Kucanský bok, Geciove, Rameno, Záhumnie, Včelín, Diel, Veľký nános, Zavašovo, Pri bani, Čopánovo pastvisko, Zadné vinice, Dolné povrazy, Vyšné lúky, Lipiny, Habeš, Senisko, Veľký Ortáš, Zadné ílky, Veľké jazerné, Malé jazerné, Hlboká, Lazy, Vambergove, Pažiť, Malý Kazimír, Poľana, Klinky, Dolné úzke, potok Godoň, Plebanské

Miesto, okres Trebišov:, 15 z 17

Nad cestou, Stašov, Lučné, Gombík, Hrdličie, Orechovec, Karaské jazero, Šestáky, Východisko, Trisce, Lesné lúky, Päťdesiatročná úvrať, Švarcové, Olšiny, Maradasoveň, Polovice, Vyšné záhumnie, Zvonárky, Pri hradskej, Dolné pod traťou, Horné Lúky, Mária dvor, Závraty, Pri lesíku, Malé pole, Roňava, Horné záhumnie, Hrachovisko, Pri tehelni, Vasiľova studňa, potok Sirník, Slivník, Rakytie, Malakovské, Majerské, Žarjová, Nová záhrada, Ortáše, Veľký les, Ďakorovo, Stredné hony, Pastvisko, Uhlisko, Nová päťdesiatročná úvrať, Studnice, Hatfa, Dolný pole, Široké pri lúkach, Dringáč, Dolná lúka, Za vodou, Pod Trnavou, Vyšný les, Pastvisko, Široké pod lesom, Šáchorie, Mlynský breh, Kôpky, Pod Kopcom, Vajhov

Miesto, okres Trebišov:, 16 z 17

Bradlisko, Predná lúka, Malé pole, Povrazy, Richtárka, Banské, Klčovníky, Papák, Dlhé, Olšavka, Hektáre, Sirotské, Hrazda, Medzi kopcami, Breziny, Dlhý kopec, Široké, Konopný výmoľ, Mikoveď, Pod z hradami, Na spoločnom, Donát, Veľké osudie, Záhumnie, Mrtvé riečište Latorice, Lán Gobé, Na lúkach, Nižné lúky, Dlhé, Malý laz, Pod Hradskou, Pri cintoríne, Záhumnia, Rúbanisko, Povrazy, Grúnik, Hladné, Holica, Petrfička, Hony, Hečka, Veľký klin, Veľké lúky, Chotárka, Pri studničke, Za kopaným jarkom, Močidielko, Zadné lúky, Horné pod traťou, Podhorie, Horné široké, Pastvisko, Druhá Stredná hora, Dehenešová, Vrchy, Popova lúka, Šíravy, Horná Moľva, Hnedé jaruky, Pod zeteňským brodom

Miesto, okres Trebišov:, 17 z 17

Západný bok, Pri lese, Zadné lúky, Čierny lán, Boťanské, Dielce, Táborisko, Konopiská, Konopiská, Dolina, Hladný, Malý hon, Slanské, Vybránky, Dolné gazdovské, Dolné široké, Terebľa, Z vory, Spodné ílky, Jarkové, Medzi Jarkami, Mlynský lán, Mŕtve riečište Latorica, Baranovec, Urbárske pastvisko, Korcové, Pastvisko, Dolný les, Sady, Nábrežné, Ortáše, Kapitánska, Janková, Roztoky, Andrášiho, Hriadky, Pod dubníkmi, Povrazy pri studni, Klín, Plevelné

miesto inde

Trebišov (65x), Sečovce (58x), Boťany (56x), Leles (48x), Bačkov (44x), Parchovany (43x), Tŕňa (38x), Ladmovce (37x), Hraň (36x), Lastovce (36x), Zemplín (34x), Veľké Ozorovce (33x), Malá Tŕňa (31x), Čeľovce, okres TV (31x), Streda nad Bodrogom (31x), Slivník (30x), Viničky (29x), Biel (29x), Veľká Tŕňa (29x), Slovenské Nové Mesto (28x), Kuzmice, okres TV (28x), Poľany (28x), Čerhov (27x), Veľaty (27x), Malé Ozorovce (27x), Malý Horeš (27x), Plechotice (27x), Bačka (26x), Zemplínske Hradište (25x), Brezina (24x)
miesto v Trebišov
miesto v Sečovce
miesto v Boťany

Podobné, okres Trebišov:

1524x turistika, 1316x miesto, 44x orientačný bod, 32x strom, 24x turistické informácie, 20x prístrešok, altánok, 18x ohnisko, 17x poľovnícky posed, 15x miesto na piknik, 12x chranený strom, 10x atrakcia, 9x orientačná mapa, 7x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trebišov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trebisov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.