Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Trebišov » turistika » miesto

Miesto, okres Trebišov

Miesto v okres Trebišov

V okres Trebišov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trebišov:, 1 z 17

Zápotockého, Malý Rakytovec, Véč, Michalany, Fodorova hať, Beržeň, Kováčovo, Mikše, Farský les, Úzke, Pri Roňve, Dolné nížiny, Široké, Pod kopcom, Vrchné nížiny, Dolné Kamenčie, Malé káty, Za zahradami, Kopček, Pod Čeriakom, Za Novou Roňvou, Hôrne hôrky, Šandorovo, Chrasť, Dolné lúky, Omláš, Ortáš, Horné lúky, Stredný les, Les, Kapaný járok, Stredný hon, Štrkové, Zajgov, Za sopotom, Kropa, Pšeničný hrb, Potôčky, Čonkán, Krupov dvor, Repianky, Konopianky, Horné lúky, Horné Lúky, Konopianky, Pod krivicou, Krátke, Za močiarom, Kažitov, Krúžik, Na zadnych katastroch, Hrun, Za vodu, Stredný klin, Siroke, Veľký les, Roňva, Kolesárka, Kamenčovate, Congov

Miesto, okres Trebišov:, 2 z 17

Lúčky, Liky, Manov dvorec, Veľká čistina, Vnútorný les, Bažantnica, Gazdovské lúky, Tably, Krivica, Čarnov, Veľka tabla, Husák, Pastovník, Hôrka, Jesenovec, Sokolov, Hony, Dielničky, Kutovisko, Kopanisko, Lúčne pole, Konopnice, Vyšné zachrasťovo, Povrazy, Červený dvor, Dielnica, Tov, Úzke, Konopianky, Medzi jarkami, Nad úžľabinou, Hať, Kozia hora, Nános, Bocianovce, Na majeri, Rovinky, Pastierske, Remíz, Sklady, Hrabiny, Osikový háj, Horné lúky, Dolný lán, Dubina, Nižné zachrasťovo, Nános, Trebišovské, Za mostom, Veľké pole, Lúky, Hora, Dubiky, Medzi tajbou, Medzi jarkami, Riedke, Záružie, Kamenná hora, Klíčovce, Brezina

Miesto, okres Trebišov:, 3 z 17

Dolné záhumnie, Hamre, Komárov, Na požiarisku, Hájik, Pustina, Diely, Horové, Na hrune, Horné záhumnie, Na doline, Konopianky, Zadné zahumienky, Polianka, Kratiny, Koncové, Veterné piesky, Dubina, Komárovské, Dolná lúka, Viničky, Pod majerom, Chránené vinice, Vyšné Nemecké, Harangoš, Pri studni, Dolné lúky, Kamenná, Košariská, Pod Jesenovcom, Dlhé lúky, Pri potôčku, Dlhé, Sedlo, Koltaj, Záhumienky, Za vodou, Nové konce, Potôčik, Nižný Torkoš, Piesčiny, Dubíky, Tablová sihoť, Piesčiny, Čierna studňa, Gejzov majer, Piesky, Obecný trávnik, Vinice, Pastvisko, Záhradky, Trakanský klin, Hrnčiarka, Na Bačku, Panské lesy, Suchý potok, Dlhé, Dubina, Pri brezinskej ceste, Za hradoviskom

Miesto, okres Trebišov:, 4 z 17

Široké lúky, Pod šibeničkami, Panský les, Lazčíky, Torkoš, Jazerá, Kamenná stráň, Číža, Smriečky, Hôrky, Za hradoviskom, Líščia diera, Veľký les, Gatraviky, Suchotok, Na lazoch, Vrbiny, Kamenčatá, Malá Roňava, Kráľová hôrka, Hákové jazero, Farmovo, Medzikorytie, Konopianky, Ostrá hora, Gangov, Za stavom, Dielce, Hrunky, Biely piesok, Dlžina, Tarnok, Kapustianky, Pod hôrkou, Veľké pole, Ortáše, Vyšný Torkoš, Piesčiny, Nová pastva, Košariská, Zverník, Predná rafajka, Horný pasienok, Pod ovosníkom, Mitračská studňa, Predná sakalka, Kráľov klín, Tably, Pažica, Horný les, Mazarov kút, Dlžiny, Mihanta, Pacisky stredné, Čičarovský les, Viničky, Berek, Dlžiny, Rybník, Madzidraždie

Miesto, okres Trebišov:, 5 z 17

Pacisky predné, Slatiny, Veľké lúky, Kolovo, Bešanský les, Bašta, Pacisky zadné, Kašín, Mitračska studňa, Pri Čongove, Prútie, Topoľové, Lazčiky, Urbárske, Zamborovka, Kuchársky chliev, Pod Kašínom, Stredné, Víťaz, Farské jazero, Breziny, Popovo, Ortáš, Mandľovka, Lazárka, Spálenište, Buród, Kýpeť, Za bačovňou, Peterfijka, Klin, Hlinky, Zámocké, Pastviska, Povrazy, Radzimovo, Pasienkové, Pod dubami, Čerepáreň, Mlynky, Horné lúky, Záhumnie, Valy, Urbárske záhrady, Kokindavky, Čorba, Kratiny, Kokindovky, Div z hrada, Briežky, Trnie, Pasienky, Ružové, Horná lúka, Trombulky, Za vodou, Nižný močiar, Hrnčiarka, Les, Kúty

Miesto, okres Trebišov:, 6 z 17

Lúky, Plošňa, Hradisko, Pod ovosniskom, Briežce, Panský les, Vinohrady, Hrachovište, Malá Kamenná, Kolónia, Ortáš, Čatorňa, Babia hora, Vresovište, Partoky, Dubiky, Soliská, Hečka, Pod Čatorňou, Vŕšky, Orechovo, Druhá stráň, Prostredné, Stará, Pasiankové, Pod uhliskom, Dolný les, Pasienky, Egrešské lúky, Teplá stráň, Domik, Dolné záhumienky, Studenec, Viničné, Vitrikov piesok, Soľanka, Zadné vinice, Krížovce, Vičina, Čene, Viničné pivnice, Horná lúka, Marasa, Planina, Číky, Za záhradou, Gombodáš, Stratené grúniky, Filipov piesok, Konťoška, Dlhé, Široké, Jurajov klin, Hrabová studňa, Líščie diery, Lúky pri Hati, Za záhradami, Chmelnice, Goronda, Tarnok

Miesto, okres Trebišov:, 7 z 17

Riedke, Palenisko, Falatky, Dupalisko, Trsovisko, Povrazy, Benčík, Remete, Chotár, Pri jazere, Šípošov vrch, Revúce, Tátoš, Chrbát Tisy, Paliny, Pod kamennou horou, Šemjanský rad, Klin, Pod cestou, Široká, Vrch Šimoni, Veľká lúka, Horné záhumienky, Biela hlina, Matejova pusta, Biela hlina, Vyšný šíp, Lužná, Šemjanský sad, Živý piesok, Kukuričanky, Jahodník, Makoviská, Gazdovské, Lužná húština, Lesík, Cintorínsky piesok, Pasienok, Lastovičie, Hať, Zlatné, Hrunky, Rohoždie, Kráľovka, Za sadkom, Dlhé tŕnie, Okolo malého jazera, Podrhradie, Úľový klin, Mravenisko, Jazva, Bukovina, Veľký les, Mokriny, Krásna Hanča, Sekáčová, Pošov vrch, Pod rokytcom, Lieskové dľžiny, Veľký piesok

Miesto, okres Trebišov:, 8 z 17

Konopianky, Veľké lúky, Kopec, Kýpeť, Nový lom, Rybník, Za fabrikou, Dolné sady, Výhľady, Pod Nemeckým, Krátke povrazy, Hunkovské, Horné podzáhradie, Feliarov, Viničky, Sihoť, Blatá na Vinckovom, Pod Tubujkou, Malý les, Z hrady, Prudky piesok, Kinčeš, Moľva hercecká, Dľžiny pod záhradami, Hrisk, Križanovce, Mŕtve riečište Laborca, Čonkáš, Oriešky, Pastvisko, Hájik, Lanča, Dubník, Verestvin, Hitlingati, Andrašiovo, Krátke, Výhon, Pod záhrady, Kľukaté, Nižné pláne, Vinice, Vyšné pláne, Stredné pole, Svinský chrbát, Pohanský klin, Bakošová lúčka, Moľva, Mlýnský rad, Za mlynom, Pastvisko, Pod Fiľovo, Piesočné konopiská, Gaz, Skalky, Maly uhor, Kobylin chrbát, Kobyla, Mlyniskové, Katastre

Miesto, okres Trebišov:, 9 z 17

Feliarovo, Mladý les, Konča dediny, Viničie, Pleskáč, Dúbravky, Lada, Pasienky, Húsenské lúky, Lesíky, N ves, Slank, Mihantovo, Horné sady, Dolná lúka, Kopaniny, Dolné Lúky, Hruškový rad, Pri moste, Apátsky piesok, Ornice, Hradze, Planý piesok, Za stanicou, Medzi krčie, Lúky, Povrazy, Olšina, Urbárske Pasienky, Predné, Čierne, Člnok, Vyšnianske dolné pole, Výstupy, Pod Hečkou, Geršeny, Na plytčinách, Hradová, Čapliny, Krátky výhon, Sady, Hrubý les, Košariska, Konopnisko, Julius, Lieskové, Husenské lúky, Prosové strnisko, Čierne, Od Kravan, Pod lesíkom, Viničný piesok, Močiar, Krajské piesky, Pieskovisko, Kotlinka, Veľké lúky, Andrejka, U žeriavov, Povrazy

Miesto, okres Trebišov:, 10 z 17

Vyšnianske stredné pole, Záhumnia, Dlžiny, Medové, Chodník, Veľká Karčava, Pasienky, Kopečky, Okrúhle, Konopisko, Lúčnica, Široké, Nový Majer, Manča, Čongov, Nižnianske dolné pole, Gejza, Ortáše, Topoľné, Tobujka, Čeriaky, Povrázky, Veľké pole, Koháň, Kamenčíky, Nová Koronč, Kostolné, Pri Ondave, Horné kliny, Pustý piesok, Pod šibeňou, Nižnianské horné pole, Pod Cádou, Dolná Pláň, Hrun, Predné diely, Čierne pole, Húšťava, Nižnianske stredné pole, Líščina, Vyšnianske horné pole, Záhrady, Šafárová lúka, Most, Medzi ramenami, Dolný les, Za jazerom, Viničné piesky, Mlynárka, Pod mestskou cestou, Vrbovec, Pod Petrovým jarkom, Skaliny, Za jazerom, Povrazy, Táborisko, Lieskové, Ozvena, Jarkovo, Vnútorné

Miesto, okres Trebišov:, 11 z 17

Kúpele Hatfa, Kamenica, Kašvár, Saniho lúka, Záhumnie, Rákoš, Kaminča, Dupalisko, Prišnice, Vinice, Bujačia lúka, Široké lúky, Malý les, Veľké, Černov, Kochanovce, Napájadlá, Višňové, Jazerné, Za Beniovcom, Hradištská Moľva, Konopiská, Dolné záhumnie, Veľká lúka, Vrch Beger, Pištove blatá, Bocianovo, Horné gazdovské, Gomboš, Pod Táborom, Močidlá, Majstrovské, Nižné lúky, Veľká Moľva, Okrúhla, Za Tardikou, Bánovce, Stačovco, Košariská, Éger, Roňava, Patayove blatá, Nábrežné, Normakayové blatá, Okruhlá, Vybraňky, Lán, Balambír, Jarková, Čiža, Barkociho prieloh, Pod povrazmi, Lúky, Záhumnie, Hrachoviská, Silaš, Líščie diery, Hrúnok, Čortoš, Pod Baňou

Miesto, okres Trebišov:, 12 z 17

Dolný Briežok, Pažite, Baba, Mastičkár, Horné Povrazy, Stadľa, Šibeničky, Kopronec, Medzi lesami, Nižné korcové, Veľké hruny, Dlhá Moľva, Za krčmou, Hlinky, Vyšné záhumnie, Krivé pasienky, Pláne od Sečoviec, Roňava, Polianky, Veľké zeme, Sitník, Úval, Molnárove, Kopanice, Skalka, Mekčice, Rosný vŕšok, Kýpeť, Čistá, Pri železnici, Chodníky, Chmeľnica, Malé hruny, Úpust, Voňavé, Novoveské pole, Kostolík, Medzimedzie, Nižné hony, Povrázky, Palková, Jarčiská, Krátke povrazy, Lazy, Slivnické, Malý Laz, Vyšný mlyn, Na lúkach pri Ondave, Pri Roňave, Nad teheľnou, Pod richtárkou, Vrbárske, Zadné diely, Dolné Povrazy, Pod záhradami, Basi, Vinice, U Guľaša, Župka, Pastvisko

Miesto, okres Trebišov:, 13 z 17

Veľké povrazy, Výpusty, Horná pláň, Dolné pláne, Horné pláne, Dolné pole, Tobolka, Solisko, Molárovo, Pri židovskom cintoríne, Ortáš, Na hrune, Orechové, Hŕbok, Hať, Pasienky, Horné pole, Briežok, Vápenné, Pod záhradie, Vápenné vinice, Dlhé lúky, Semerkino, Zádiel, Lukovo, Dlhé Pole, Stredné pole, Tabla, Na plazoch, Kapitánka, Siláš hora, Brezčík, Pláň, Urbárske, Stará Koronč, Horný les, Krvavé, Tardika, Dianeška, Malý Bodrog, Šáchorie, Dolná lúka, Malý laz, Dringáč, Druhá Stredná hora, Veľké jazerné, Povrazy pri studni, Malé pole, Pusté vinice, Hôrka, Za kopcom, Dolný pole, Papák, Dolné pod traťou, Rakovčík, Cejkovská cesta, Pri tehelni, Pod z hradami, Zajačí skok, Pastvisko

Miesto, okres Trebišov:, 14 z 17

Tušický majer, Poľana, Jarkové, Banské, Petrfička, Vybránky, Chotárka, Ďakorovo, Orechovec, Dlhé, Starý zámok, Pod kroviská, Podkovy, Diel, Pod horou a Harča, Ortáše, Dolné povrazy, Popova lúka, Hladný, Malakovské, Lesné lúky, Trnavy, Záhumnie, Hony, Široké pri lúkach, Dlhé lány, Nižné lúky, Gombík, Mlynský lán, Nová záhrada, Hladné, Povrazy, Veľké lúky, Nová päťdesiatročná úvrať, Klčovníky, Kút, Malý hon, Pastvisko, Horné lúky, Smrečany, Pri obrázku, Olšiny, Veľatský les, Horné záhumnie, Pod lúkami, Veľký Ortáš, Baňa, Korcové, Pri hradskej, Zavašovo, Habeš, Vasiľova studňa, Urbárske pastvisko, Horné široké, Konce, Hlboká, Šestáky, Pažiť, Bradlisko, Lučné

Miesto, okres Trebišov:, 15 z 17

Dielce, Slivník, Pod Trnavou, Hrazda, Západný bok, Žarjová, Vyše hradskej, Nábrežné, Karaské jazero, Pod Kopcom, Pod záhradami, Terebľa, Prvá Stredná hora, Olšavka, Polovice, Pri cintoríne, Mrtvé riečište Latorice, Boťanské, Stredné hony, Hektáre, Východisko, Klinky, Čerhovské, Zadné ílky, Nad cestou, Lieština, Dehenešová, Sirotské, Žľaby, Medzi kopcami, Horná moľva, Plebanské, Sady, Hrachovisko, Nižný les, Hatfa, Plevelné, Močidielko, Pod zeteňským brodom, Podhorie, Kurucské, Šibečný vŕštek, Za kopaným jarkom, Hriadky, Baranovec, Konopný výmoľ, Popovské, Spodné ílky, Zadné vinice, Slanské, Široké, Stavík, Tabuľa, Pri lese, Čopánovo pastvisko, Hečka, Hruštiny, Vyšné záhumnie, Panský diel, Malý Kazimír

Miesto, okres Trebišov:, 16 z 17

Podhorie, Ortáše, Veľké pole, Lúky, Zadné lúky, Z vory, Dolné široké, Krúžiky, Čierny lán, Čierny les, Pribelove, Andrášiho, Senisko, Vrchy, Dolina, Pastvisko, Donát, Majerské, Pod dubníkmi, Vajhov, Kucanský bok, Pri bani, Mária dvor, Táborisko, Šíravy, Hnedé jaruky, Hrdličie, Janková, Roháče, Záhumnia, Kôpky, Veľké osudie, Mlynský breh, Horné pod traťou, Včelín, Konopiská, Horná Moľva, Na spoločnom, Lazy, Vyšný les, Veľký nános, potok Sirník, Dolné gazdovské, Závraty, Roztoky, Dolné úzke, Kapitánska, Lán Gobé, Lipiny, Predná lúka, Veľké hony, Pri KLine, Mikoveď, Rakytie, Konopiská, Veľký les, Široké pod lesom, Vambergove, Dolný les, Klín

Miesto, okres Trebišov:, 17 z 17

Pri studničke, Medzi Jarkami, Füzešeriho, Pri lesíku, Studnice, Jazvečie, Dlhý kopec, Rúbanisko, Rameno, Richtárka, Pod Hradskou, potok Godoň, Vyšné lúky, Pastvisko, Záhumnie, Roňava, Zvonárky, Povrazy, Zadné lúky, Mŕtve ričište Ondavy, Čelo, Za vodou, Šomoš, Uhlisko, Maradasoveň, Čierne podzáhradie, Malé pole, Veľký kopec, Breziny, Švarcové, Geciove, Harmatove blatá, Trisce, Päťdesiatročná úvrať, Na lúkach, Hrun, Holica, Veľký klin, Horné Lúky, Dlhé

miesto inde

Trebišov (65x), Sečovce (58x), Boťany (56x), Leles (48x), Bačkov (44x), Parchovany (43x), Tŕňa (38x), Ladmovce (37x), Hraň (36x), Lastovce (36x), Zemplín (34x), Veľké Ozorovce (33x), Malá Tŕňa (31x), Čeľovce, okres TV (31x), Streda nad Bodrogom (31x), Slivník (30x), Viničky (29x), Biel (29x), Veľká Tŕňa (29x), Slovenské Nové Mesto (28x), Kuzmice, okres TV (28x), Poľany (28x), Čerhov (27x), Veľaty (27x), Malé Ozorovce (27x), Malý Horeš (27x), Plechotice (27x), Bačka (26x), Zemplínske Hradište (25x), Brezina (24x)
miesto v Trebišov
miesto v Sečovce
miesto v Boťany

Podobné, okres Trebišov:

1524x turistika, 1316x miesto, 44x orientačný bod, 32x strom, 24x turistické informácie, 20x prístrešok, altánok, 18x ohnisko, 17x poľovnícky posed, 15x miesto na piknik, 12x chranený strom, 10x atrakcia, 9x orientačná mapa, 7x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trebišov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-trebisov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.