Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Trebišov » turistika » miesto

Miesto, okres Trebišov

Miesto v okres Trebišov

V okres Trebišov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Trebišov:, 1 z 17

Zápotockého, Za Novou Roňvou, Kolónia, Véč, Michalany, Kaštieľ, Fodorova hať, Beržeň, Kováčovo, Farský les, Mikše, Dolné Kamenčie, Široké, Pri Roňve, Úzke, Vrchné nížiny, Dolné nížiny, Malé káty, Pod kopcom, Na zadnych katastroch, Úzke, Čonkán, Pastierske, Kapaný járok, Dolné lúky, Dolný lán, Za močiarom, Nános, Medzi tajbou, Pod Čeriakom, Hôrne hôrky, Kopanisko, Kažitov, Potôčky, Chrasť, Hrun, Kropa, Horné lúky, Omláš, Šandorovo, Nad úžľabinou, Les, Stredný hon, Kopček, Lúčne pole, Ortáš, Krupov dvor, Medzi jarkami, Štrkové, Veľké pole, Kozia hora, Zajgov, Za sopotom, Krátke, Osikový háj, Horné Lúky, Krúžik, Konopianky, Horné lúky, Kutovisko

Miesto, okres Trebišov:, 2 z 17

Repianky, Konopianky, Nános, Za zahradami, Čarnov, Liky, Chránené vinice, Na požiarisku, Kamenčovate, Siroke, Tably, Kamenná hora, Gazdovské lúky, Riedke, Veterné piesky, Congov, Lúčky, Záružie, Rovinky, Trebišovské, Sokolov, Konopianky, Dubiky, Pri potôčku, Záhumienky, Obecný trávnik, Košariská, Dlhé lúky, Koltaj, Dubina, Na majeri, Sedlo, Husák, Pri studni, Nižný Torkoš, Lúky, Čierna studňa, Červený dvor, Polianka, Na hrune, Komárov, Pustina, Záhradky, Brezina, Horné záhumnie, Malá Roňava, Vyšný Torkoš, Torkoš, Klíčovce, Koncové, Pri brezinskej ceste, Dolné záhumnie, Farmovo, Viničky, Hamre, Konopianky, Hájik, Pod hôrkou, Na doline, Komárovské

Miesto, okres Trebišov:, 3 z 17

Na Bačku, Za hradoviskom, Potôčik, Pastvisko, Dlhé, Za hradoviskom, Hákové jazero, Rybník, Biely piesok, Trakanský klin, Dubina, Pažica, Medzikorytie, Dubíky, Dolné lúky, Dlžiny, Mitračska studňa, Číža, Vrbiny, Kapustianky, Pod ovosníkom, Suchotok, Suchý potok, Hrnčiarka, Ortáše, Dlhé, Konopianky, Kráľov klín, Gangov, Kamenčatá, Berek, Mitračská studňa, Gatraviky, Tarnok, Hrunky, Dlžina, Veľké pole, Dielce, Lazčíky, Dlžiny, Čerepáreň, Horné lúky, Víťaz, Pastviska, Klin, Lúky, Madzidraždie, Za bačovňou, Pod ovosniskom, Radzimovo, Ružové, Kolovo, Stredné, Záhumnie, Kašín, Kokindavky, Kokindovky, Ortáš, Zamborovka, Pod Kašínom

Miesto, okres Trebišov:, 4 z 17

Pasienkové, Popovo, Lazárka, Plošňa, Viničky, Mandľovka, Bašta, Tably, Les, Pasiankové, Pasienky, Valy, Kuchársky chliev, Topoľové, Kýpeť, Kúty, Prútie, Hradisko, Dubiky, Lazčiky, Urbárske záhrady, Div z hrada, Hrachovište, Tátoš, Remete, Jurajov klin, Marasa, Za záhradami, Lužná, Hlinky, Horná lúka, Čene, Chrbát Tisy, Vresovište, Urbárske, Za vodou, Za záhradou, Šípošov vrch, Spálenište, Trnie, Druhá stráň, Matejova pusta, Povrazy, Buród, Biela hlina, Kukuričanky, Široké, Kolónia, Pri Čongove, Paliny, Zámocké, Farské jazero, Breziny, Tarnok, Goronda, Benčík, Mlynky, Krátke povrazy, Dupalisko, Ortáš

Miesto, okres Trebišov:, 5 z 17

Horné záhumienky, Orechovo, Hunkovské, Filipov piesok, Feliarov, Kratiny, Viničné pivnice, Feliarovo, Riedke, Križanovce, Nižné pláne, Dolné záhumienky, Čonkáš, Viničné, Konopianky, Jahodník, Výhon, Krátke, Andrašiovo, Konťoška, Šemjanský sad, Povrazy, Vitrikov piesok, Nový lom, Výhľady, Veľká lúka, Rybník, Klin, Gaz, Mokriny, Trombulky, Pod záhrady, Vyšné pláne, Pod Fiľovo, Zadné vinice, Za mlynom, Oriešky, Revúce, Lužná húština, Pri jazere, Hrnčiarka, Vinice, Zlatné, Pod Nemeckým, Lesíky, Verestvin, Živý piesok, Chmelnice, Dúbravky, Horná lúka, Sihoť, Stredné pole, Kopec, Kinčeš, Briežky, Dubník, Soliská, Gombodáš, Trsovisko, Šemjanský rad

Miesto, okres Trebišov:, 6 z 17

Čierne pole, Mlýnský rad, Široké, Hrun, Úľový klin, Horné sady, Dlhé, Číky, Pastvisko, Cintorínsky piesok, Záhrady, Záhumnia, Vyšný šíp, Studenec, Lanča, Za fabrikou, Gazdovské, Pasienok, N ves, Pod Tubujkou, Lada, Pod cestou, Líščie diery, Dolné sady, Hrisk, Chotár, Veľké pole, Čierne, Viničky, Dolný les, Lúky pri Hati, Okolo malého jazera, Predné diely, Košariska, Malý les, Slank, Za stanicou, Od Kravan, Prostredné, Teplá stráň, Moľva, Horné kliny, Viničie, Povrazy, Panský les, Vinohrady, Horné podzáhradie, Domik, Skalky, Pri moste, Vrch Šimoni, Dlhé tŕnie, Vičina, Z hrady, Lúky, Soľanka, Predné, Makoviská, Palenisko, Hájik

Miesto, okres Trebišov:, 7 z 17

Kamenčíky, Bukovina, Kotlinka, Biela hlina, Kostolné, Povrázky, Člnok, Bakošová lúčka, Vyšnianske dolné pole, Dlžiny, Nad teheľnou, Močiar, Čierne, Dupalisko, Mihantovo, Okruhlá, Kopaniny, Voňavé, Krajské piesky, Kobyla, Horné gazdovské, Bocianovo, Nižné hony, Nová Koronč, Dolná lúka, Nižnianske dolné pole, Pod mestskou cestou, Čapliny, Lieskové dľžiny, Lán, Okrúhle, Vyšnianske horné pole, Prudky piesok, Bujačia lúka, Dolná Pláň, Kopečky, Medzi krčie, Líščina, Piesočné konopiská, Lúčnica, Semerkino, Hať, Nižnianské horné pole, Sitník, Hŕbok, Čongov, Lieskové, Hruškový rad, Medové, Pieskovisko, Kobylin chrbát, Ornice, Pleskáč, Konča dediny, Éger, Čistá, Koháň, Andrejka, Húšťava, Tobujka

Miesto, okres Trebišov:, 8 z 17

Konopisko, Veľký piesok, Chodník, Podrhradie, Okrúhla, Kráľovka, Pri Ondave, Barkociho prieloh, Sady, Čeriaky, Hradová, Hlinky, Dľžiny pod záhradami, Ortáše, Pri židovskom cintoríne, Kašvár, Krátky výhon, Vyšnianske stredné pole, Košariská, Lesík, Nižnianske stredné pole, Pod richtárkou, Maly uhor, Dolné Lúky, Hrunky, Tardika, Lastovičie, Tobolka, Baba, Zadné diely, Jarkovo, Nižné lúky, Topoľné, Pod lesíkom, Olšina, Mastičkár, Za Tardikou, Gejza, Pri Roňave, Lukovo, Čiža, Kľukaté, Povrazy, Pod Hečkou, Julius, Stredné pole, Skalka, Pasienky, Most, Pastvisko, Malé pole, Pažite, Pod Petrovým jarkom, Lúky, Vrbovec, Šafárová lúka, Dolné Povrazy, Kýpeť, Nižné lúky, Veľké

Miesto, okres Trebišov:, 9 z 17

Dlhé lúky, Župka, Gomboš, Stačovco, Malý les, Černov, Medzi lesami, Dlhé Pole, Veľká Karčava, Nižný les, Pláň, Horné pole, Kochanovce, Konce, Dringáč, Kamenica, Horný les, Dolné pole, Konopnisko, Ozvena, Balambír, Veľké pole, Viničný piesok, Chodníky, Skaliny, Nad cestou, Pod záhradie, Vrbárske, Pod kroviská, Hrdličie, Jarčiská, Planý piesok, Pri lese, Malý Bodrog, Povrazy, Dolné povrazy, Molárovo, Dolina, Na hrune, U žeriavov, Roňava, Pod povrazmi, Medzi ramenami, Hať, Vápenné vinice, Vápenné, Kúpele Hatfa, Jarková, Dlhý kopec, Vyšný mlyn, Pod Baňou, Horná pláň, Urbárske, Geršeny, Jazerné, Richtárka, Za jazerom, Konopiská, Východisko, Kaminča

Miesto, okres Trebišov:, 10 z 17

Malé jazerné, Šibeničky, Pod Táborom, Hladné, Krvavé, Pod Cádou, Kostolík, Pod záhradami, Veľké osudie, Čortoš, Bánovce, Úval, Vinice, Veľké povrazy, Novoveské pole, Hony, Stará Koronč, Polianky, Slivnické, Višňové, Manča, Popovské, Chmeľnica, Záhumnia, Záhumnie, Apátsky piesok, Hrúnok, Rákoš, Záhumnie, Kopanice, Urbárske Pasienky, Povrázky, Úpust, Medzimedzie, Nábrežné, Solisko, Široké, Dlhé, Hradze, Hladný, Lieskové, Šíravy, Majerské, Dolný Briežok, Ortáš, Vyšné záhumnie, Pod horou a Harča, Vyšný les, Vrch Beger, Podhorie, Nábrežné, Plevelné, Hrachoviská, Dolný les, Močidlá, Malý Laz, Briežok, Dolné gazdovské, Hruštiny, Lazčiky

Miesto, okres Trebišov:, 11 z 17

Vnútorné, Dielce, Rakytie, Pustý piesok, Nižné korcové, Na plytčinách, Viničné piesky, Krivé pasienky, Horné Povrazy, Pri železnici, Pohanský klin, Prosové strnisko, Napájadlá, Trisce, Veľké jazerné, Donát, Roňava, Tabla, Za jazerom, Orechové, Palková, Výstupy, Zádiel, Molnárove, Pri KLine, Povrazy, Líščie diery, Lučné, Medzi kopcami, Veľatský les, Moľvy, Lazy, Konopný výmoľ, Druhá Stredná hora, Maradasoveň, Pri bani, Mlynský lán, Jazvečie, Podkovy, Uhlisko, Krúžiky, Mŕtve ričište Ondavy, Tabuľa, Podlesné lúky, Polovice, Čelo, Lazy, Roháče, Dlhé, Horné pod traťou, Nad mestskou cestou, Holica, Sirotské, Dolné záhumnie, Mária dvor, Žľaby, Breziny, Pod záhradami, Mŕtve riečište Latorica, Povrazy pri studni

Miesto, okres Trebišov:, 12 z 17

Halam, Krátke povrazy, Veľká lúka, Stavík, Veľké zeme, Majstrovské, Zadné lúky, Dolné pláne, Kurucské, Klčovníky, Konopiská, Urbárske pastvisko, Šestáky, Záhumnie, Vyšné lúky, Široké pod lesom, Žarjová, Na lúkach, Pri hradskej, Prvá Stredná hora, Zadné ílky, Táborisko, Albertkino, Zajačí skok, Pusté vinice, Senisko, Ortáše, Roňava, Terebľa, Vasiľova studňa, Za krčmou, Stašov, Cejkovská cesta, Trnavy, Slanské, Veľký kopec, Dlhé lány, Vyšné záhumnie, Zadné lúky, Pod Trnavou, Baňa, Predná lúka, Malý laz, Konopiská, Dehenešová, Saniho lúka, Grúnik, Popova lúka, potok Sirník, Malý Kazimír, Rakovčík, Papák, Dolná lúka, Podhorie, Veľké hony, Geciove, Lipiny, Výpusty, Mrtvé riečište Latorice, Mlynský breh

Miesto, okres Trebišov:, 13 z 17

Pri obrázku, Veľký Ortáš, Rameno, Široké pri lúkach, Horné pláne, Habeš, Močidielko, Zavašovo, Hôrka, Spodné ílky, Nános, Veľký nános, Pri lesíku, Zadné vinice, Dolné pod traťou, Hrazda, Pri studničke, Medzi Jarkami, Slivník, Nová záhrada, Bradlisko, Pastvisko, Horné lúky, Plebanské, Táborisko, Šáchorie, Pri cintoríne, Vyše hradskej, Šibečný vŕštek, Záhumnie, Čierny lán, Baranovec, Čierny les, Veľký klin, Janková, Starý zámok, Kôpky, Dolný pole, Zvonárky, Hrun, Malý hon, Z vory, Na spoločnom, Hatfa, Rosný vŕšok, Pasienky, Za kopcom, Pod lúkami, Klín, Vrchy, Gombík, Rúbanisko, Prišnice, Malé pole, Hriadky, Horné Lúky, Sady, Pažiť, Lán Gobé, Dolné úzke

Miesto, okres Trebišov:, 14 z 17

Kút, Včelín, Konopianky, Čierne podzáhradie, Hôrky, Orechovec, Povrazy, Čerhovské, Hrachovisko, Lesné lúky, Pod z hradami, Za vodou, Lazy, Švarcové, Studnice, Pod cestou, Pod Kopcom, Pláne od Sečoviec, Pod Hradskou, Klčoviská, Okolo lúk, Majerské, Ortaš, Záhradné, Veľké Zlatno, Uhliarský hon, Dolný lán, Benčík, Výhon na trstie, Hony, Vyšné pole, Konopianky, Prvý gazda, Pri výhone, Richtársky nános, Pri hradskej, Vyšná hruščina, Polianka, Veľká sekejská lúka, Trnavské, Klin, Bocov, Ortáše, Pri lese, Veľké Dĺžiny, Pod hrachoviskom, Pod Hečkou, Peterkovo, Konopisko, Konopianky, Slanka, Za hrunom, Za jazerom, Chotársky mlyn, Pastvisko, Hlboká, Viháň, Háj, Veľké rezervy, Úzke lúky

Miesto, okres Trebišov:, 15 z 17

Mlynisko, Kolonia, Stará voda, Horné úzke, Široké lúky, Chlmecký breh, Pupák, Košiariská, Veľká lúka, Pod Pešiou, Psie mlieko, Kopčaky, Záhrada, Čisté jazierko, Veľká lúka, Pri jazierku, Dlhé, Mŕtva Tisa, Povrazy, Bešeniho samota, Malé Dĺžiny, Dolné, Záhumienky, Pri dvore, Na hrune, Tildin dvorec, Klin, Lúčky, Zavlečené, Páka, Buchalisko, Bačký kút, Medvedie, Stredné pole, Za trstím, Horné záhumnie, Močiarky, Mlynčok, Esterhánske, Kamienky, Krivé, Pri chotáry, Krátké, Lúčne, Horné široké, Studnisko, Nad jarkami, Malá sekejská lúka, Pastvisko, Rakytová, Malé rezervy, Ružové, Šalamúnova lúka, Zlatica, Rakytie, Dubinka, Záhumnie, Hribovisko, Podlesie, Úžiny

Miesto, okres Trebišov:, 16 z 17

Kobylky, Sporky, Kráľovské jazero, Bačký kút, Tichý vrch, Záhumenie, Pod lesom, Od Plechotic, Kamenica, Dvor Čalovka, Za hliny, Čipka, Michaľanské, Záhumnie, Ilovec, Hlboký jarok, Lesík, Dolné široké, Rosolisko, Kanec, Závraty, Priesek, Biely piesok, Pod vincami, Veľké rašelinište, Trstie jazero, Kamenčíky, Chlmec, Krátke hraničné polia, Stromoradie, Čerňanský lán, Na Dobrú, Ilhov, Veľká lúka, Panské oračiny, Obnoha, Medzijazerie, Zavas, Veľké plytčiny, Kováčske lúky, Topolnica, Pažiť, Repiská, Proso, Brodisko, Šarkan, Breziny, Medzi cestami, Pod Búrom, Šípnik, Medzi jarkami, Medzi jazerom, Lúčna stráň, Dargovská stráň, Velká Bara, Laz, Žobrák, Mlynarska, Vojka, Dravý klin

Miesto, okres Trebišov:, 17 z 17

Lieskovec, Klín, Javorky, Zigova, Veľký rozlet, Štefanovo, Pod Beregom, Konce, Malé rašelinište, Panské pasienky, Kúpele-Byšta, Riedke, Na Biel, Kuchnisko, Mlynský klin, Brestovisko, Schodné, Kypeť, Široké, Za viedenským jazerom, Močiar, Bešeňov, Štepnica, Lieskový kút, Pod hrádzou, Jazierko, Breh, Stlačené, Veľký les, Repiská, Medzi sadmi, Urbarská pasienka, Na Trakany, Štrkové, Urbárske, Okrúhle jazero, Ružanka, Molva, Dlhé, Cerjaky

miesto inde

Trebišov (64x), Sečovce (58x), Boťany (56x), Leles (48x), Bačkov (44x), Parchovany (43x), Ladmovce (36x), Hraň (36x), Lastovce (36x), Zemplín (34x), Tŕňa (33x), Veľké Ozorovce (33x), Streda nad Bodrogom (31x), Malá Tŕňa (31x), Čeľovce, okres TV (30x), Slivník (30x), Trakany (29x), Viničky (29x), Veľká Tŕňa (28x), Slovenské Nové Mesto (28x), Poľany (28x), Biel (28x), Malé Ozorovce (27x), Plechotice (27x), Čerhov (26x), Malý Horeš (26x), Bačka (26x), Kuzmice, okres TV (26x), Veľaty (26x), Zemplínske Hradište (25x)
miesto v Trebišov
miesto v Sečovce
miesto v Boťany

Podobné, okres Trebišov:

1213x turistika, 1080x miesto, 30x strom, 27x orientačný bod, 14x turistické informácie, 13x prístrešok, altánok, 11x poľovnícky posed, 10x chranený strom, 8x atrakcia, 7x ohnisko, 6x studňa, 5x miesto na piknik, 2x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Trebišov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-trebisov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.